ברחוב בלפור בבאר שבע נחשפו חלקים מבית קברות ביזנטי. בית הקברות הוא חלק מחגורת בתי קברות שהקיפה את העיר בתקופה הביזנטית מצפון-מערב, ממערב ומדרום-מערב. העיר עצמה זוהתה בחפירותיהם של ד' ורגה וו' ניקולסקי בשטח התחנה המרכזית של היום (חדשות ארכיאולוגיות 125) ובחפירתה של ס' טליס במתחם התחבורה הציבורית בבאר שבע (הרשאה מס' 6350-A).
 
קברים מהתקופה הביזנטית זוהו בחפירות ארכיאולוגיות, בחתכי בדיקה ובפיקוחים ארכיאולוגיים במרכז העיר באר שבע. בטבלה שלהלן ובמפה (איור 2) מוצגים פיזורם הגיאוגרפי של הקברים וריכוזיהם.
 
טבלה 1. קברים מהתקופה הביזנטית שהתגלו בעיר באר שבע
מיקום במפה
מספר קברים
מיקום בעיר באר שבע
מקור
1
27
רחוב בלפור
פיקוח
2
21
המרכז האזרחי של באר שבע
חדשות ארכיאולוגיות קז: 131
3
30
היכל המשפט
חדשות ארכיאולוגיות 109: 136–137
4
3
רחוב בן צבי
חדשות ארכיאולוגיות 109: 137
5
10
רחוב הדסה
חדשות ארכיאולוגיות 109: 137–138
6
8
המכללה הטכנולוגית
חדשות ארכיאולוגיות 113: 180
7
5
רחוב הנרייטה סולד
חדשות ארכיאולוגיות 113: 180
8
1
רחוב ויצמן
חדשות ארכיאולוגיות 113: 180
9
1
תחנת הרכבת החדשה
חדשות ארכיאולוגיות 113: 180
10
14
דרך חברון
חדשות ארכיאולוגיות 113: 181
11
5
רחובות רמב"ם והעצמאות
12
13
מגדלי קרן
13
13
שדרות שז"ר
14
7
מגרש 16 ברחוב רמב"ם
חתכי בדיקה
 
אזורי הקבורה מעידים על הגבולות המשוערים של העיר בתקופה הביזנטית ופיזורם אולי מצביע על יותר מנקודת יישוב אחת באזור. מהחפירות שצוינו לעיל עולה כי מקבצי הקברים מעידים על חלקות קבורה משפחתיות ועל בתי קברות גדולים יותר שהקיפו את אזור המחיה בתקופה הביזנטית בבאר שבע.