גת (F5; איורים 3, 4). בדרום-מערב שטח החפירה נחפרה גת קטנה, שנחצבה כולה בסלע הגיר הקשה, ובה משטח דריכה, מתקן שיקוע ובור איסוף. סמוך לפינה הדרומית-מזרחית של משטח הדריכה (L51; כ-2.5×2.0 מ', 0.10–0.35 מ' גובה השתמרות הדפנות) נחצב מתקן מלבני (L52; כ-0.65×0.30 מ', כ-0.25 מ' עומק) ששימש בור שיקוע. בתחתיתו נחצבה גומת שיקוע קטנה (L56; קוטר 0.15 מ', עומק 0.1 מ'). תעלה טבעית צרה ורדודה (כ-0.10×0.15 מ', כ-5 ס"מ עומק) שימשה להזרמת התירוש מבור השיקוע אל בור איסוף קטן (L53; כ-1×1 מ', כ-0.5 מ' עומק), שנחצב ממזרח לבור השיקוע וסמוך לו. ברצפת הבור נחצבה גומת שיקוע (L60; כ-0.25×0.25 מ', 0.2 מ' עומק). מצפון-מזרח ומדרום-מערב למשטח הדריכה, על משטח סלע, נחשפו שקעים חצובים וטבעיים (L59 ,L58 ,L57 ,L55 ,L54), ששימשו כנראה להנחת קנקנים. לא נתגלה ממצא מתארך, אך משיקולים טיפולוגיים אפשר להציע שהגת נחצבה ושימשה בתקופת הברזל 2.

מחצבה (F2; איורים 5–7). כ-100 מ' ממערב לגת נחפרה מחצבה קטנה (כ-4.0×3.5 מ', כ-0.5 מ' גובה). נחשפו שרידי תעלות חציבה ושקעים – תשליל של שורות אבנים מלבניות (L26, L25, L24; כ-2.0×0.8 מ', כ-0.5 מ' עומק). כ-1 מ' ממזרח למחצבה נתגלה מתקן חצוב עגול (L20; כ-1 מ' קוטר, 0.45 מ' עומק), שתפקידו אינו ברור. בשכבת העפר שכיסתה את המחצבה נתגלו מעט מאוד חרסים מהתקופה הרומית הקדומה. יש להניח שהמחצבה היא חלק ממחצבה קדומה ממערב.
ערמת סיקול גדולה (F1; כ-25×23 מ', כ-5 מ' גובה; איורים 8–10). בראש הגבעה, כ-30 מ' מדרום-מזרח למחצבה. בערמה רוכזו על גבי משטח סלע האם אבנים קטנות ובינוניות, חלקן נראות כפסולת חציבה ועיבוד אבני בנייה. במזרח ערמת הסיקול קיר מאבנים בינוניות (W1; כ-20 מ' אורך, כ-0.5 מ' רוחב, כ-0.5 מ' גובה) בנוי על סלע האם. בראש הערמה שני בורות עגולים (L12, L11; כ-4 מ' קוטרם, כ-1.5 מ' עומקם). הערמה נחפרה בחלקה הדרומי. לא נתגלו שרידי בנייה, חציבה או ממצא מתארך.
ערמת סיקול מערבית (F3, איורים 11–13). כ-25 מ' מדרום-מערב ל-F1, סמוך לקיר שדה (W3; כ-8 מ' אורך חשיפה, כ-1 מ' רוחב, כ-1.5 מ' גובה). הערמה קטנה יחסית (L31; כ-15×10 מ', כ-0.5 מ' גובה) ורוכזו בה אבנים קטנות ובינוניות מעל שכבת קרקע (עד 0.25 מ' עומק).
ערמת סיקול מזרחית (F4; איורים 14, 15). כ-25 מ' ממזרח לערמה F2 רוכזו אבני שדה קטנות ובינוניות מעל משטח סלע האם בערמה גדולה (L41; כ-8×10 מ', כ-0.5 מ' גובה).
גם בערמות הסיקול הקטנות לא נתגלו ממצאים.