בחפירה נתגלו מבנה מסורתי ובור מים, ובחפירות סביב המבנה נחשפו מתקן עגול ומערכת תת-קרקעית/מערה חצובים בסלע (איור 2). המבנה עצמו רבוע (5.7×5.7 מ') וכולל חדר אחד קטן הבנוי בשיטה מסורתית: מעליו תקרת קמרון צולב. קירות המבנה שרדו בשלמותם (כ-3 מ' גובה). הקמרון לא שרד אך שרידייו ניכרים בקצה העליון של הקירות הפנימיים (איורים 3, 4).

המבנה בנוי אבני שדה מקומיות (קרטון רך), מסותתות היטב. פתח המבנה פונה מזרחה (איור 3), חלונות בקירות הצפוני (W4; איור 4) והדרומי (W2; איור 5). בתוך המבנה נישה בקיר המערבי (W3; איור 6). רצפת המבנה עשויה בטון מודרני (1 ס"מ עובי), ומושתתת על שתי שכבות: שכבה עליונה מאבני צור קטנות (0.2–0.1×0.2–0.1 מ') ואדמה בצבע אפור (0.15 מ' עובי) ושכבה תחתונה של אדמה בצבע חום צהבהב (0.2 מ' עובי), מעל סלע האם.
מחוץ לפתח הכניסה רחבה מוגבהת/פודיום בנויה לרוחב המבנה (2.5×5.7 מ'). רצפתה עשויה בטון מודרני, בדומה לרצפת המבנה (איור 3). כ-1.5 מ' ממזרח לרחבה בור מים (4.05 מ' עומק), פתחו הוא חוליית אבן גדולה ועגולה, שבורה בחציה (כ-1.3 מ' קוטר, 0.4 מ' עובי; איור 3). החוליה מונחת על פתח מלבני (0.4×0.5 מ'), הבנוי מארבעה נדבכים של אבני שדה מסותתות היטב, המושתתים על פתח עגול חצוב בסלע (מידותיו אינן ידועות) שמתחתיו נחצב הבור. קרקעית הבור לא נחפרה אך אפשר שהיא מגיעה עד מתחת למפלס המים ובעומק של כ-4.05 מ' מתחת לחוליית האבן השבורה שבראש הבור.
סביב קירות המבנה נחפרה רצועה (1.0–1.5 מ' רוחב) שבה נמצאו תעלות היסוד של המבנה, ללא ממצא מתארך. כ-1.7 מ' מדרום למבנה, במפלס סלע האם, נחשף מתקן עגול חצוב בסלע (L109; קוטר 0.8–0.9 מ', עומק 0.1 מ'; איור 2). מהותו ותפקודו של המתקן אינם ברורים.
כ-5 מ' מדרום למתקן נמצאה מערכת תת-קרקעית/מערה חצובה בסלע, מורכבת משלושה חללים; שרידי חלל רביעי מצפון נפגעו במהלך עבודות הפיתוח שקדמו לחפירה. לשני חללים מתאר סגלגל ולאחד מתאר רבוע. לחלל הדרומי שמתארו סגלגל (L107; קוטר 1.6–1.8 מ', עומק 1.6 מ'; איור 7) התאפשרה כניסה דרך פתח שעוצב בחלקה העליון של הדופן המזרחית (איור 7: חתך 1–1). הפתח נפגע ברובו מעבודות שקדמו לחפירה (איור 8). בתוך החלל נמצא מילוי של אדמה בצבע חום ולבן ופסולת מודרנית. הדופן הצפונית של החלל מתחברת אל החלל הצפוני (L110) – חלל רבוע (1.65×1.75 מ', 1.3 מ' גובה) שהכניסה המקורית אליו הייתה דרך פתח טבעי סגלגל בתקרתו (0.7×1.3 מ'; איורים 8, 9), ופיר כניסה החצוב אנכית אל תוך החלל (0.8–1.3 מ' עומק; איור 7: חתך 2–2). בתוך החלל נמצא מילוי אדמה חום ולבן ופסולת מודרנית. מחלל זה אפשר להתחבר אל החלל המערבי שמתארו סגלגל (L111; כ-1.40×1.65 מ', 1.5 מ' גובה) ובתוכו נמצא מילוי אדמה חום ולבן וכן פסולת מודרנית. במילויים נמצאו חרסים המתוארכים לתקופה ההלניסטית המאוחרת.
החפירה במבנה ובסביבתו וכן בשלושת החללים הגיעה עד סלע האם. במבנה ובסביבתו, וכן בשני החללים הראשונים של המערכת התת-קרקעית הסמוכה, נמצא מילוי סחף ובו חומר מודרני. בחלל השלישי והפנימי של המערכת התת-קרקעית נמצא מילוי סחף ובתוכו ממצא קרמי שכלל סירי בישול מהתקופה ההלניסטית המאוחרת. בהעדר מפלס חיים קדום בתוך המערה ניתן לשער כי הממצא נסחף לתוכה ואפשר גם שהמערה שימשה פרק זמן קצר בתקופה ההלניסטית.
המבנה עומד בשטח פתוח ובמרחק מאות מטרים מהגרעין ההיסטורי של הכפר צור באהר שמצפון-מזרח לו. בסביבת המבנה נעדרים שרידים המעידים על הקשרו אל סביבתו. ייתכן ששימש שומרה או מחסן יבול של שטחי המדרון אשר בעבר נוצלו לגידולים חקלאיים של מטעים (זית, גפן, שקד).
בחפירה לא התגלה ממצא מתארך למעט חרסים אחדים מהתקופה ההלניסטית, שהקשרם אינו ברור. הם כנראה נסחפו מצפון-מערב לאורך שיפוע המדרון.