תועדו 16 אתרים מתקופות לא מזוהות: חמש מחצבות להפקת אבני בנייה (אתרים 1, 3–6; איור 2), תעלה חצובה בסלע (אתר 2), ארבעה קירות של טרסות חקלאיות (אתרים 7, 10, 11, 16; איור 3), גל אבנים (אתר 12; איור 4), קיר גדרה (אתר 13; איור 5), שתי שומרות (אתרים 8, 9), בור מים (אתר 14; איור 6) וקיר מאבני שדה קטנות ובינוניות (אתר 15; איור 7).

 
בשטח הנסקר נמצאו מעט חרסים המתוארכים לתקופות הברזל 2 (שבר יחיד), סוף ההלניסטית, הרומית והביזנטית, מרביתם ללא הקשר לאתרים שנסקרו.
 

 
 
קלונר ע'. 2001. סקר ירושלים. האזור הצפוני-מזרחי. ירושלים.