נחפרו ארבעה מוקדים ונחשפו שני בורות מים (F2, F1) וארבעה קברי ארגז (F4, F3; איור 2).

F2 ,F1. שני בורות מים חצובים בסלע, מטויחים בטיח לבן (כ-2 ס"מ עובי), ובהם הצטברות של אדמת סחף חומה ואבנים בינוניות וגדולות. בור F1 פעמוני (כ-5 מ' קוטר מרבי, 4 מ' עומק; איור 3) ופתחו עגול (1 מ' קוטר). בור F2 (כ-5×5 מ', כ-4 מ' עומק; איור 4) ופתחו עגול (1 מ' קוטר). החלק המזרחי של תקרת הבור התמוטט לתוכו (איור 5).
c ,b ,a F3. שלושה קברי ארגז חצובים בסלע (1.55×0.60 מ'; איור 6) מדרום לבור F2: קברים F3aF3b בציר צפון-מערב–דרום-מזרח וקבר F3c בציר צפון-מזרח–דרום-מערב.
F4. קבר (1.55×0.55 מ', איור 7) מדרום-מזרח לבור F2. כיוונו צפון-מזרח–דרום-מערב.
הקברים תועדו ולא נחפרו. בבורות המים ובסביבתם נמצאו חרסים אחדים.
 
מהממצא ומהעדר שרידים אדריכליים בקרבת בורות המים עולה שהם נחצבו לצורכי חקלאות. הקברים שנמצאו וקברים שנחשפו בשנת 2003 בחתכי בדיקה (לא נחפרו) מדרום מעידים על אזור קבורה, שבגבולו הצפוני הקברים שנחשפו בחפירה הנוכחית.
בהעדר חרסים אי אפשר לתארך את הממצא.