נחשפה מחצבה קטנה (4.5×4.0 מ', כ-0.5 מ' עומק) בראש גבעה בשכבת סלע גיר רך (איורים 2–4), שנחפרה בשלמותה. נחשפו ארבע דפנות חצובות (כ-0.5 מ' עומק מרבי). החציבה נעשתה בשלושה מפלסים (כ-0.25 מ' עומק כל אחד). בדופן המזרחית (כ-0.5 מ' עומק) נחצבו שלוש מדרגות (עד 0.3 מ' עומק; איור 2: חתך 1–1). בחלקה העליון של הדופן נחשפה תעלת חציבה (L5; אורך 0.5 מ', רוחב 0.15 מ', עומק 0.2 מ'). בדפנות הצפונית והמערבית נותרו עד שתי מדרגות חציבה (0.2–0.4 מ' גובה, 0.2 מ' עומק מרבי; איור 2: חתך 2–2). בדופן הדרומית נותרה מדרגה אחת (כ-0.5 מ' עומק) קרוב למפלס התחתון של המחצבה (L6; מידות 4.0×2.5 מ'). במדרגות הדופן המזרחית נותרו תשלילי אבנים במגוון גדלים (L2, מידות 0.5×0.7 מ'; L3, מידות 1.5×0.8 מ'), שנחצבו ונותקו מהמקום. בדפנות הצפונית והדרומית תשלילי אבנים (L8 ,L7; כ-0.5×0.5 מ').  

במחצבה לא נתגלה כל ממצא מתארך.