החפירה אפשרה תיעוד מחודש של האזור ושילובו עם שרידים שנחשפו בעיר דוד בשנים האחרונות וכן שימור ושחזור של השטח. לא נאספו ממצאים שיכולים לסייע בתיארוך המבנה וביחסו למבנה האבן המדורג.

 

 


 

 

Macalister R.A.S. and Duncan J.G. 1926. Excavations on the Hill of Ophel, Jerusalem 1923-1925. London.
Shiloh Y. 1984. Excavations at the City of David I: 1978–1982, Interim Report of the First Five Seasons (Qedem 19). Jerusalem.
Steiner M.L. 2001. Excavations by K.M. Kenyon in Jerusalem 1961-1967 III: The Settlement in the Bronze and Iron Ages. (Copenhagen International Series 9). Sheffield.