מחצבות

באתרים מס' 1, 2, 7, 8, 9, נמצאו שרידי מחצבות בלבד (איור 2).
 
אתר 3. נמצאו חציבות רבות. במרכז האתר מכלול גת ובו משטח דריכה ובור איגום שמעליו שתי שקתות מודרניות המכסות בור מים (4.3 מ' עומק; איור 3). ממזרח למשטח הדריכה מערות קבורה ובהן כוכים, מוקפות בקירות רעועים. יש להניח שקירות אלה נועדו להסב את מערות הקבורה למכלאות לבעלי חיים.
 
אתר 4. נמצאו חרסים מהתקופות הרומית והביזנטית, ומכלול גת שבו משטח דריכה חצוב ובור חצוב שמתארו רבוע (1.0×1.2 מ'; איור 4) ובו חרסים מהתקופות הרומית והביזנטית. 
 
אתרים 5, 6, 16, 17. נמצאו שרידי גתות שמשטחי הדריכה שלהן, השמורים חלקית, נראים על פני השטח (איור 5). במשטחי הדריכה נראים תשלילי אבנים שנחצבו ונותקו מדופנות המשטחים לאחר שהגתות יצאו מכלל שימוש והפכו למחצבות.
 
אתר 10. מדרום לעמק של ח' יאקוק, מעט מעל המצוק המערבי של כביש 65 (איור 1; נ"צ 244497/753677), נמצאו שרידי קירות ושברי כלי חרס מהתקופה הרומית. בקצה האתר נמצאו ספלולים על פני מחשופי סלע.
 
בית קברות – ח' יאקוק
באתרים 11, 12 ו-13, מדרום למוביל הארצי וממזרח לכביש 65 משתרעת ח' יאקוק (איור 1; נ"צ 245293/754874), ששרידיה מהתקופות הרומית והביזנטית קבורים כיום תחת שרידי הכפר הערבי יאקוק. בסקר נמצאו קברי ארגז חצובים בסלע (איור 6), רובם מלאים באדמה. נסקרו שני קברים פתוחים חלקית. על פני הסלע חציבות שעשויות להיות פתחי כניסה למערות וכן חציבות הנראות כפתחים של קברי פיר. באתר 12 קבר בחתך המזרחי של כביש 65, מול קבר חבקוק. בחתך המצוק פיר וכוכי קבר (איור 7). הקבר מתוארך לימי בית שני, בדומה לתיארוך בית הקברות הסמוך לאתר יאקוק.
 
אתר 14. גל אבנים מסודר, בולט מסביבתו ובנוי אבני שדה. בנדבכיו התחתונים ניכרת הקפדה על בנייה באבנים שטוחות וארוכות. יש להניח שזהו טומולוס או דולמן וכי תחת גל האבנים יש תא קבורה.
 
אתר 15. חורבה מודרנית ובה מבנה גדול (איור 8), בורות מים (איור 9), וקירות טרסה רבים המקיפים את המכלול. מצפון-מערב למבנה ולבור המים בית קברות מוסלמי. היישוב המודרני, ערב אל-סוויד, ממוקם על גבי אתר רומי, שחרסיו פזורים על פני כל השטח.  נראה כי לפחות חלק מהאבנים ששימשו לבניית המבנה המודרני נלקחו מהאתר הרומי וייתכן כי גם בורות המים באתר מקורם בתקופה הרומית.
 
אתר 18 התברר כמערה טבעית.