בח' אל-קברה, בראש גבעה מצפון לשכונת גבעת רם בכרמיאל, אותרו שרידי מבנים, בהם מבנה עגול, ייתכן בור מים (אתר 1) וקירות בנויים אבני גזית (אתר 2), בורות מים (אתר 4), מערה חצובה (אתר 3; איור 2) וחרסים המתוארכים למן התקופה הרומית ועד התקופה העות'מאנית. כנראה שהיה במקום יישוב חקלאי קטן אך משגשג.

בחורבת מדרסה אותרו בורות מים, מאגרי מים, שרידי מבנים, כבשני סיד (אתרים 5, 6; איור 3) וחרסים המתוארכים לתקופות הרומית, הביזנטית והעות'מאנית. הממצאים מעידים על קיומו של יישוב וייתכן שבתקופה הביזנטית היה כאן מנזר.