בורות מים (אתרים 1–21, 23–29, 32, 33; איורים 2–4) חפורים בקרקע לס, דופנו באבני שדה קטנות (0.1–0.4 מ' קוטר). הבורות במקור היו מטויחים ושרידי טיח נמצאו על דופנות חלק מהם. פתחם של רוב הבורות נהרס, אחדים שרדו בשלמותם. צמוד לחלק מהבורות היו שקתות בנויות ליד פתח הבור.

 
שרידי בנייה (אתרים 30, 31, 34). באתרים 30 ו-31 זוהו שרידי קירות ופריטים אדריכליים על גבעות קטנות. באתר 34 זוהה קיר שכיוונו צפון–דרום, בנוי מאבני קירטון (5 מ' אורך, 0.8 מ' רוחב) לא מסותתות, מלוכדות בחומר מליטה קדום.
 
באר אנטיליה (אתר 22; מעל 30 מ' עומק). מבנה בנוי ומדופן באבני גזית. במבנה שקתות ובריכת מים גדולה (8×10 מ').  
 
לא אותרו שרידי יישוב גדול בסביבה הקרובה לבורות המים, פרט לשרידי קירות של מבנה בודד (אתר 34) במרכז ריכוזם של בורות המים. אפשר להניח שהאזור היה מיועד לאגירת מים ושירת יישובים בסביבה.