בחפירה הנוכחית, במדרון המערבי של התל, נחשפו שרידי יישוב מן התקופה הפרסית, בהם קירות במפולת, קטע קיר בנוי גזית (W10; איורים 2, 3) ושברי כלי חרס ממגוון סוגים: קערות (איור 4: 1–3), מורטריה (איור 4: 4–9), קנקנים ישרי כתף (איור 4: 10–13), אמפורה מיובאת (איור 4: 14) ופיבולה (איור 5). במהלך החפירה נחפר חתך ידני לעומק במטרה להבין את השתכבות השרידים באזור זה של התל. מהחתך עולה כי האזור היה מיושב מראשית התקופה הפרסית ועד לסופה. בתחתית החתך נמצאה קרקע בתולה ללא שרידי יישוב.

בחפירה נחשפו שרידי היישוב של תל נהרייה מהתקופה הפרסית. בשכבה העליונה נמצאו קירות במפולת, המייצגים כנראה את סופו של היישוב הפרסי בתל בשלהי המאה הד' לפסה"נ. בחתך הידני התברר כי גם שטח המדרון המערבי של התל היה מיושב לאורך כל התקופה הפרסית.