בעבר נערכו באזור חפירות והתגלו בור אשפה, מדרגות ובורות חצובים, חללים תת-קרקעיים חצובים, מדרגות בנויות וקירות מהתקופה ההלניסטית (חדשות ארכיאולוגיות 115: 87–88). בחפירות נוספות נחשף יישוב ובו מבנים תת-קרקעיים מתקופת הברזל ומהתקופה ההלניסטית (עתיקות 67: 61–80).

השטח שנחפר נמצא בתחומם של אתרים מוכרזים אחדים.
בחפירה הוסרה שכבת פני השטח: חלוקי נחל, אדמה וחרסים מתקופת הברזל ומהתקופה ההלניסטית (איור 2). מתחתיה נחשף משטח של תלכיד הנחלים – חלוקי נחל המלוכדים בחומר גירני (איור 3). בשני חתכי בדיקה (2.5 מ' עומק; איור 4) שנעשו בכלי מכני, במטרה לברר המצאותם של חללים תת-קרקעיים, לא נתגלו ממצאים, למעט שכבות הרבדה נחלית.
מטרת החפירה הנוכחית הייתה לחשוף מבנים תת-קרקעיים נוספים, ואולם אלה לא נתגלו. ייתכן שהקרבה לגדת הנחל והחשש מהצפות בחורף גרמו לבניית המבנים התת-קרקעיים צפונית לגדה.