בחפירה הנוכחית נחשפו קיר טרסה (W1; איורים 2, 3), כפי הנראה המשכו של קיר הטרסה משתי חפירות קודמות, ובור מים (L102; איורים 4, 5).

קיר הטרסה (W1; גובה 1.5 מ') תחם מדרגה חקלאית על המדרון הצפוני של הגבעה. הקיר בנוי אבני שדה, גדולות במיוחד, שהונחו הישר על גבי הסלע. מדרום לקיר ערמת אבנים קטנות שסוקלו במהלך עיבוד השטח.
בור המים עגול (L102; כ-7.5 מ' קוטר, כ-3.5 מ' עומק) ומטויח בשכבת טיח בהירה עבה. תקרת הבור וקירותיו סדוקים ונראה שבחלק מהמקומות התמוטטו גושי סלע. רצפת הבור מלאה בפסולת מודרנית ולא נחפרה. נראה שהפתח הרחב שנראה היום הוא פרצה ואינו הפתח המקורי של הבור. בניקיון הסלע שמעל בור המים זוהתה פינה של משטח חצוב, כנראה שריד של מתקן קדום – גת או מחצבה, שדרכו נפרץ פתח הבור.
הממצאים שייכים למרחב החקלאי של אחד היישובים הקדומים שהיו באזור,ולפיכך מעידיםעל פעילות חקלאית בתקופות קדומות.