בשוליים המזרחיים והצפוניים של ח' בית סאחור (קלונר תשס"א: אתר 53, עמ' 122) תועדו מדרגות חקלאיות (אתרים 1, 7, 17, 18), מחצבות (אתרים 3, 11, 15), שרידי בית בד ובודדה (אתרים 5, 19), מתקנים חצובים (אתרים 14, 21) שייעודם לא הוברר וכן בורות מים חצובים (אתרים 6, 12, 23), שרידי מבנים (אתר 13), מערות (אתרים 2, 4, 9, 10), כבשן סיד (אתר 16), רוגם (אתר 8), קבר חצוב בסלע (אתר 22), מאגר מים (אתר 20), ופזורת חרסים מתקופת הברזל ומתקופות מאוחרות יותר, רובם מהתקופות הרומית והביזנטית.

ממערב, ממזרח ומדרום לח' אום ליסון (קלונר תשס"א: אתר 103, עמ' 147), נסקרו שטחים נרחבים ובהם תועדו מדרגות חקלאיות (אתרים 28, 31, 48), סכר בערוץ הוואדי, בנוי שתי שורות של אבני גוויל (אתר 55), מגוון חציבות (אתרים 37, 41, 47, 49, 51), ספלולים (אתרים 25, 45, 65), גתות (אתרים 24, 26, 63), בורות מים חצובים רבים (אתרים 38–40, 42, 44, 50, 59, 64) שלהם פתחי פיר אנכיים, רבועים או מעוגלים, מערות טבעיות חצובות בחלקן, המשמשות היום למגורים או למחסה בהמות (אתרים 29, 30, 32–34, 36, 53, 54, 56, 57, 61, 62), אבן ים של בית בד שאינה באתרה (אתר 46), שרידי מבנה קמור שחזיתו בנויה אבני גזית (אתר 43), קבר חצוב (אתר 60), שומרה בנויה באבני גוויל גדולות (אתר 35), ערמת סיקול (אתר 27), מאגר מים חצוב (אתר 52) שצורתו סגלגלה מוארכת, תקרתו קמורה ודופנותיו מטויחות בשכבה עבה של טיח בהיר, ופזורת חרסים מתקופת הברזל 2 (אתר 58).
חלק מהאתרים שנסקרו שייכים לח' בית סאחור, לח' אום ליסון וליישובים אחרים בסביבה, והם מעידים על הפעילות החקלאית המאפיינת את אתרי העורף של ירושלים.