אזור הסקר שופע צמחייה עבותה המאופיינת בשטחי בתה מכוסים בסירה קוצנית צפופה, עצי אלון, אלת המסטיק, חרוב ואורן. הצמחייה הסבוכה והמדרון התלול לא אפשרו הליכה רגלית בכל שטח הסקר. המסלע באזור מאופיין במחשופי דולומיט שגילם הקנומן התחתון, ומעליהם מכלול קירטוני המיוחס לקנומן התיכון והעליון.

בסקר הארכיאולוגי של ישראל מוזכר האתר עינות רמז (רונן ועולמי תשמ"ג: אתר 54), ומצוין כי סמוך למעיינות, משני צדי הערוץ, יש סימני חציבות: חציבה חצי עגולה וכוך טבעי, וסמוך להן מעט חרסים רומיים וביזנטיים. נקודות אלו אותרו גם בסקר הנוכחי. בשטח זה לא נערכו מעולם חפירות ארכיאולוגיות.
בסקר הנוכחי נמצאו שלושה אתרים (איור 1: 1–3): ספלול וחציבות בסלע.
1 (איור 2): ספלול סגלגל (0.15 מ' קוטר, 0.1 מ' עומק).
2 (איורים 3, 4): מערה טבעית מלאה באדמת סחף (כ-1 מ' אורך, 2 מ' רוחב הפתח). קיר בנוי אבני גוויל קטנות (1 מ' אורך) נמצא כ-4 מ' ממזרח לחציבה של אתר 3 (איורים 4, 5).
3 (איור 5): חציבה בסלע שמתארה חצי עגול (כ-2 מ' רדיוס). ייתכן שזהו פתח של מערה סתומה.
בסקר לא נמצאו ממצאים היכולים לתארך את השרידים. ואולם, על פי ממצאים שנאספו בשטח במהלך הסקר של מפת חיפה מזרח, נראה שאפשר לתארך את הממצאים לתקופות הרומית–הביזנטית.