ריבוע 1 (כ-3.5×4.5 מ') נפתח לצד הקיר המזרחי של האגף המערבי, סמוך לפינתו הדרומית-מזרחית (איורים 3–5). נתגלו שני קירות טרסה  (W107 ,W100) הנמשכים בכיוון צפון–דרום; קיר 100 מושתת על קיר 107. החלק הדרומי של קיר 100 פורק במהלך החפירה. שני הקירות בנויים אבני גוויל מהוקצעות במקצת; אבני קיר 107 גדולות יותר מאבני קיר 100. ממערב לקירות נתגלתה שכבה של שפכי עפר (L104), שבה אבנים קטנות רבות ושברי כלי חרס. ממזרח לקירות נתגלה מילוי המורכב מרבדים של חצץ ופסולת חציבה ושכבות טיח קשה מאוד (L109 ,L108 ,L106 ,L105; איורים 6, 7). רבדים 108 ו-109 ניגשו אל הפן המזרחי של קיר 107, ואילו רובד 105 וחלקו העליון של רובד 106 נחתכו בשל תעלת שוד שפגעה גם בחלקו העליון של קיר 107. בחתך המזרחי של הריבוע אפשר להבחין מעל רובד 105 ברובד טיח נוסף שנחתך במהלך עבודות התשתית שקדמו לחפירה. קיר 100 נבנה בתוך תעלת השוד. נראה שקיר 107 ורובדי המילוי שממזרח לו שייכים לתשתית של יחידה אדריכלית שנבנתה אל תוך שכבת שפכים 104.

ממצא כלי החרס משכבת שפכים 104 היה מעורב, וכלל חרסים רבים מסוף תקופת הברזל (המאות הח'–הז' לפסה"נ) ומן התקופה הרומית הקדומה (המאות הא' לפסה"נ–הא' לסה"נ) לצד ממצאים מן העת החדשה. בחלקו הדרומי של קיר 100 נמצאה מתחת לאבנים (L103) צלמית חרס מתקופת הברזל 2. בתוך רובדי המילוי שממזרח לקירות L109 ,L108 ,L106 ,L105 נתגלו שברי כלי חרס מהתקופה הרומית הקדומה וכן שברים ספורים מתקופת הברזל 2.
 
בריבוע 2 (כ-1.7×2.5 מ'), מדרום לריבוע 1, נתגלה מתקן מלבני קטן (לפחות 1.5 מ' אורך, 1.8 מ' רוחב, עומק לא ידוע; איורים 3, 4, 8), שנבנה בתוך בור. רק חלקו המערבי של המתקן נחשף בחפירה, וחלקו הפנימי לא נחפר. המתקן נמדד מתוך פרצה שנקרעה בתקרתו. במרכז הבור ניצבת קשת מאבני גוויל שטוחות, התומכת בתקרה הכיפתית למחצה של החלק המערבי של הבור (איור 9). יש לשער שחציו המזרחי של הבור, שלא נחפר, קורה באופן דומה. מעל הקשת נחה אבן מהוקצעת ארוכה; אבן דומה לה נמצאה במפולות שבתוך הבור. שתי אבנים אלו תחמו, ככל הנראה, את פתחו העליון של הבור. בחתך שנפתח בתעלת היסוד של הבור, לאורך פאתו הדרומית (L111), לא נתגלו ממצאים מתארכים.
 
שיטת הנחתן של שכבות היסוד ממזרח לקיר 107 בריבוע 1 אינה דומה לאף שיטה המוכרת מתקופות קדומות. לפיכך, דומה שיש לתארכה לשלב הבנייה הראשון של בית הספר, באמצע המאה הי"ט, על אף הממצא הקרמי משכבה זו. מיקום קיר 107 והתוואי שלו תואמים לאחד מקירות הגן שהיה במקום קודם להקמת האגף המערבי (לתוכנית, ר' Conder 1875a). זוהי ככל הנראה טרסה ישנה של הגן שנהרסה עקב בניית האגף המערבי. קיר 100 מאוחר יותר, וייתכן שהוא קשור לבניית האגף המערבי.
גם הבור שנתגלה בריבוע 2 קשור, ככל הנראה, לאגף הישן של בית הספר, וייתכן ששימש בור ספיגה שנקשר למערכת ביוב או ניקוז. במהלך עבודות התשתית שקדמו לחפירה נמצא ממזרח לבור קטע צינור חרס מזוגג מהתקופה העות'מאנית, ממצא העשוי לחזק מסקנה זו. הממצאים מאפשרים ללמוד על שיטות הבנייה של המבנה המקורי של בית הספר – המבנה הראשון שהוקם מחוץ לחומות העיר העתיקה.