1 (נ"צ 181258/608811). על ראש גבעה נמצאה מערה טבעית שבתקרתה חצובים שני פתחים עגולים (0.7 מ' קוטר). תקרת המערה קרסה במרכזה.

2 (נ''צ 181276/608825). גדרה חקלאית (0.6 מ' רוחב) המקיפה את מערה 1, בנויה שתי שורות אבנים גדולות ניצבות שביניהן מילוי של אבנים קטנות יותר.
3 (נ''צ 181231/608821). על המדרון הצפוני-מערבי של הגבעה נמצאה גדרה חקלאית (0.7 מ' רוחב, 0.8 מ' גובה), הבנויה בדומה לגדרה 2.
4 (נ''צ 181213/608798). בין שתי גדרות חקלאיות 2 ו-3 וצמוד אליהן נמצא מבנה מרובע בן שני חדרים הבנוי באבנים גדולות (0.5–0.7 מ').
5 (נ''צ 181181/608854). בפינה הצפונית-מערבית של גדרה 3 נמצאה מערה טבעית.
6 (נ''צ 181231/608952). מבנה (10×15 מ') ובו חדרים אחדים, הבנוי מאבנים בינוניות (0.4–0.6 מ') ללא חומר מליטה. לצד המערבי של המבנה צמודה גדרה (אתר 7).
7 (נ''צ 181237/608967). גדרה (0.6 מ' רוחב) הצמודה ממערב למבנה 6. הגדרה בנויה משתי שורות של אבנים גדולות שביניהן מילוי אבנים קטנות.
8 (נ''צ 181206/609028). שרידי גדרה חקלאית הבנויה משורה של אבנים (0.6 מ' אורך כל אחת).
9 (נ''צ 181272/608941). מערת מגורים שלה שתי כניסות נפרדות. בתוך המערה וליד הכניסות לא אותרה בנייה, אך נמצאו שכבות אפר עבות. כ-10 מ' ממזרח למערה נמצאו שרידי מבנה מרובע (5×6 מ').
10 (נ''צ 181342/608877). על המדרון הצפוני של הגבעה נמצאה גדרה חקלאית (0.6 מ' רוחב), הבנויה משתי שורות של אבנים גדולות ניצבות שביניהן מילוי אבנים קטנות יותר.
11 (נ"צ 181453/609459). על המדרון הדרומי-מזרחי של הגבעה נמצאה גדרה חקלאית (0.5 מ' רוחב) הבנויה משתי שורות של אבנים גדולות ניצבות שביניהן מילוי של אבנים קטנות יותר.
12 (נ''צ 181453/609482). על המדרון המזרחי של הגבעה נמצא מבנה (4×6 מ') בן שני חדרים, הבנוי מאבני קירטון וגיר.
13 (נ''צ 181489/609487). על המדרון המזרחי של הגבעה בנויה סוללה חצי עגולה (10 מ' אורך, 2 מ' רוחב) מאבני גיר כתושות.
14 (נ''צ 181478/609551). מבנה רבוע (5×5 מ') הבנוי מאבני קירטון וגיר. בתוך המבנה כניסה המוליכה למערה טבעית.
15 (נ''צ 182031/609537). על המדרון הצפוני של הגבעה נמצאה גדרה חקלאית (0.5 מ' רוחב), הבנויה משורה אחת של אבנים ניצבות.
16 (נ''צ 182031/609497). מערה טבעית ללא שרידים קדומים.
 
כל השרידים הם כנראה חלק ממערכת היישוב סביב חורבת קרקר.