נחל פטיש (מס' 7–10, 14, 15)

זהו אתר כלקוליתי המשתרע על גדתו הצפונית של נחל פטיש ועל מניפת סחף מדרום לנחל. בחפירות באתר נחשפו שרידי מפלסי חיים ומערכות תת-קרקעיות (חדשות ארכיאולוגיות 122). בחתכים הטבעיים שלגדת הנחל נמצאו שכבות אפר וקירות, השייכים ככל הנראה לאתר (מס' 7–10). סביבת האתר נסקרה, ונמצאו חרסים וכלי אבן רבים (מס' 14, 15).
7 (נ''צ 174148/579765). תפזורת חרסים מהתקופה הכלקוליתית ושכבת אפר מעורבת בחרסים.
8 (נ''צ 174135/579764). קיר בנוי מאבני גוויל גדולות (0.4–0.5 מ' אורך).
9 (נ''צ 174116/579758). שני קירות בנויים מאבני גוויל (איור 2).
10 (נ''צ 174097/579746). בור פעמון מלא אפר (2 מ' קוטר, 1.5 מ' עומק).
14 (נ''צ 174018/579586). תפזורת חרסים מן התקופה הכלקוליתית.
15 (נ''צ 174063/579456). שכבת אפר מעורבת בחרסים וכלי אבן מן התקופה הכלקוליתית.
 
חורבת כרכור (מס' 44–48)
האתר, השוכן מדרום לנחל כרכור, מתוארך לתקופה הביזנטית. בחפירות שנערכו באתר נחשפה כנסייה (Figueras 2004). השטח הנסקר כלל רק חלק קטן מן האתר – שוליו הצפוניים, על גדת הנחל, שם אותרו מבנים אחדים, שמקצתם הוקפו בחומה (מצודה?).
44 (נ''צ 176858/581588). שרידי מבנה רבוע (4×4 מ').
45 (נ''צ 176831/581565). שרידי מבנה רבוע (3×3 מ').
46 (נ''צ 176816/581552). מבנה מלבני (8×4 מ').
47 (נ''צ 176838/581546). מבנה מלבני (9×6 מ').
48 (נ''צ 176686/581491). מבנים אחדים הבנויים מאבני כורכר ומוקפים בחומה.
 
אתר חניה (מס' 24–27)
על גבעה מצפון לנחל כרכור נמצאו אתרי חניה שהשתמרותם גרועה, ובהם שרידים של מבנים ארעיים אחדים וגדרות מתחמים. אלו כנראה אתרי חניה בדואיים, אך ייתכן שהם מכסים שרידי אתר קדום יותר.
24–26 (נ"צ 174792-808/580145-57). שרידי שלושה מבנים שנבנו מאבני שדה (3 מ' קוטר כל אחד).
27 (נ''צ 174461/580053). מבנה רבוע (6×6 מ') בנוי מאבני קירטון לא מסותתות.
 
ממצאים אחרים
2 (נ''צ 174231/579794). שריד קיר בנוי מאבני גוויל (2 מ' אורך, 0.5 מ' רוחב).
3 (נ''צ 174193/579974). בחתך טבעי נראים שרידי שלושה קירות הבנויים מאבני גוויל.
4 (נ''צ 174191/579793). שריד קיר בנוי מאבני גוויל (1.5 מ' אורך, 0.6 מ' רוחב).
5, 6 (נ"צ 174198-222/579826-64). שתי מדרגות חקלאיות (15 מ' אורך, 1 מ' רוחב כל אחת).
11–13 (נ"צ 174026-44/579568-83). שלוש ערמות אבנים (1.5 מ' קוטר כל אחת), ייתכן קברים בדואיים.
16 (נ''צ 173914/579421). שריד קיר על הגדה הדרומית של נחל פטיש הבנוי מאבני חול מלוכדות בחומר מליטה אפור, ייתכן שרידי סכר.
17 (נ''צ 173742/579527). שרידי מבנה (5 מ' קוטר) בנוי מאבני קירטון.
18 (נ''צ 174294/580051). מאגר מים חצוב במדרון הגדה הצפונית של נחל פטיש, הנחלק לשני חדרים בקיר חצוב (איור 3). פתח חצוב הפונה אל הנחל וקיר שנבנה מולו (אתר 19) מעידים על שימוש משני במאגר.
19 (נ''צ 174297/580043). קיר בנוי מאבני גוויל (10 מ' אורך, 0.5 מ' רוחב) הסוגר מתחם מול פתח מאגר 18.
20 (נ''צ 174398/579925). קיר (20 מ' אורך, 0.5 מ' רוחב; איור 4) הבנוי בניצב למדרון מאבני גוויל ללא חומר מליטה, שנועד להוליך מי נגר לתוך בור מים (אתר 21).
21 (נ''צ 174411/579901). בור מים חצוב בסלע. פי הבור רבוע (0.5×0.5 מ') ומשופץ בבטון בן זמננו, ומצדו המערבי נבנתה שוקת.
22 (נ''צ 174570/580119). על מדרון המשתפל מזרחה נמצא מבנה (10 מ' אורך) בנוי מאבני גוויל מסודרות ללא חומר מליטה, כנראה בן זמננו.
23 (נ''צ 174664/580132). מדרגה חקלאית הבנויה מאבנים קטנות (10 מ' אורך, 1.2 מ' רוחב) בניצב לנחל.
28 (נ''צ 175125/580303). שומרה (3×3 מ').
29 (נ''צ 175225/580303). ערמת אבנים (4 מ' קוטר), ייתכן קבר.
30 (נ''צ 175979/581351). מבנה חווה (30 מ' אורך, 25 מ' רוחב) הבנוי מאבני קירטון לא מסותתות וכולל חדרים אחדים סביב חצר מרכזית.
31 (נ''צ 177773/581674). בור מים חצוב בסלע. פתחו רבוע (0.7×0.7 מ').
32 (נ''צ 177631/581683). מבנה מלבני (6×3 מ') בנוי מאבני קירטון לא מסותתות, כנראה שומרה.
33 (נ''צ 177491/581677). מבנה מלבני (8×6 מ') בנוי מאבני קירטון לא מסותתות.
34 (נ''צ 177382/581648). מבנה שלו חצר, קבור באדמת לס. במרכז החצר נמצא בור מים חפור בקרקע ומדופן באבנים קטנות שפתחו קרס פנימה.
35 (נ''צ 177376/581658). מאגר מלבני (6×4 מ'; 3 מ' עומק; איור 5) חצוב בסלע קירטון; בפתחו גרם מדרגות.
36 (נ''צ 177672/581546). על הגדה הדרומית של נחל כרכור נמצא מבנה רבוע (15×15 מ') שקירותיו איתנים (1.2–1.5 מ' רוחב).
37 (נ''צ 177588/581584). מדרגה חקלאית על הגדה הצפונית של נחל כרכור הבנויה במקביל לכיוון הנחל.
38 (נ''צ 177343/581767). מאגר חצוב בסלע (6×6 מ') על הגדה הצפונית של נחל כרכור.
39 (נ''צ 177349/581776). שרידי קיר בנוי מאבני שדה שנמצא קבור באדמת לס.
40 (נ''צ 177337/581805). מבנה רבוע (8×8 מ') בנוי מאבני קירטון לא מסותתות, כנראה שומרה.
41 (נ''צ 177280/581706). שומרה (8×4 מ'; עד 0.6 מ' גובה ההשתמרות) שבה שני חדרים, אולי מזמן תקופת המנדט.
42 (נ''צ 177277/581725). מבנה חווה (20×20 מ') שבו חדרים אחדים וחצר.
43 (נ''צ 177002/581601). מבנה רבוע (3×3 מ') שנמצא קבור באדמת לס.
49 (נ''צ 176486/581503). מבנה מלבני (8×7 מ') הרוס וקבור באדמת לס.
50 (נ''צ 176074/580487). מאגר מים חצוב בסלע (6×6 מ') על הגדה הצפונית של נחל פטיש.
51 (נ''צ 177256/579515). שומרה רבועה (3×3 מ') בנויה מאבני קירטון על הגדה הדרומית של נחל פטיש.
 
 

 

Figueras P. 2004. Horvat Karkur ‘Illit: A Byzantine Cemetery Church in the Northern Negev, Final Report of the Excavations, 1989–1995. Be’er Sheva‘.