מערת קבורה (איור 4). המערה כוללת חדר קבורה מרכזי רבוע (L102; מידות 3×3 מ'), שבדופנו הדרומית-מערבית נחצב חדר קטן נוסף (L104; מידות 1.3×1.5 מ'). במרכז חדר הקבורה המרכזי נחצב בור עמידה (L103; מידות 1.25×1.95 מ'), והסלע מסביבו שימש כנראה כמעין דרגש להנחת הנקברים. בבור העמידה התגלו שברי עצמות אדם. ברוב שטח הקרקעית של חדר 104 נחצב בור (1.00×1.35 מ'). החפירה באתר הופסקה בשל חשיפתן של העצמות.

במילוי האדמה שכיסה את חדרי המערה התגלו חרסים אחדים לא אינדיקטיביים, פרט לשפה אחת של סיר בישול, שחתכה משולש, האופייני לימי הבית השני (Ben-Arieh and Coen-Uzzieli 1996:76, Fig 4.3:3). זהו הממצא היחיד המתארך את מערת הקבורה. מערות קבורה שתוכניתן דומה, ובהן בורות עמידה ומסביבם דרגש סלע, אופייניות לתקופת הברזל, ובהן למשל שלוש מערות הקבורה שהתגלו בבית ספר שמידט שמצפון לשער שכם (ברקאי 1997: 15–16), אך הן שימשו גם בימי הבית השני, כמו למשל מערת הקבורה שנחשפה בחפירה בבית החייל (חדשות ארכיאולוגיות 125), ובה התגלו על דרגש הסלע שברים גדולים של גלוסקמה.
 
מערה קטנה (1.1×2.2 מ', 0.5–1.2 מ' גובה; איור 5). תקרת המערה קמורה וקרקעיתה משופעת לדרום-מערב; נראה כי השיפוע נוצר בעת הפגיעה על ידי הכלי המכני. במילוי האדמה בתוך המערה התגלו חרסים אחדים, לא אינדיקטיביים, ולכן נראה שהמערה שימשה לפעילות של בני אדם. נראה שמערה זו היא מקמר שהיה חלק ממערת קבורה שנהרסה ברובה.
 
בחפירה נחשפו שרידים של שתי מערות קבורה, השייכות לנקרופוליס שהשתרע במקום וממנו תועדו ונחפרו בסביבה כמה מערות קבורה (סקר ירושלים, האזור הדרומי [105], אתרים 26, 33; חדשות ארכיאולוגיות 121). ייתכן שנקרופוליס זה שייך ליישוב החקלאי, ששרידיו נחשפו בסביבת שטח החפירה, על השלוחה שעליה משתרעת גבעת משואה ובמדרון הדרומי של הגבעה שעליה משתרעת עיר גנים (חדשות ארכיאולוגיות 121; חדשות ארכיאולוגיות 121; חדשות ארכיאולוגיות 124).
 
 

 
ברקאי ג' 1997. שלושה קברים מתקופת הבית הראשון מצפון לשער שכם וזמנו של החפיר הצפוני של ירושלים. קתדרה 83: 7–26.
R. Ben-Arieh and T. Coen-Uzzieli. 1996. Chapter 4: The Pottery. In: G. Avni and Z. Greenhut. The Akeldama Tombs: Three Burial Caves in the Kidron Valley, Jerusalem. (IAA Reports 1).