תועדו 63 אתרים ממגוון תקופות.

מדרגות עיבוד חקלאיות פזורות ברחבי הכפר. בחלקן ניכר שימוש באבני צור המשולבות בטרסות (1, 3, 4, 5, 7, 16, 20, 29). ליד קבוצת מדרגות עיבוד (50) פזורת חרסים מהתקופות הברזל 2, ההלניסטית, הרומית והביזנטית. נוסף על כך תועדו קירות שדה (2, 23, 48) אחד מהם בנוי משני פנים של אבני שדה (23), אחר שימש קיר תמך ובנוי במקביל לערוץ ובניצב למערכת מדרגות חקלאיות (2). קיר נוסף מעוגל בנוי אבנים קטנות ובינוניות (17).
גלי אבנים (21, 22, 30, 32). סביב שני גלים (21, 22) פזורת חרסים מהתקופות הברזל 2, הרומית הקדומה (ההרודיאנית), הרומית המאוחרת והביזנטית.
מחצבות במגוון גדלים (15, 25, 26, 27, 28, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 49, 59, 60, 61, 62) וחציבות בסלע, חלקן יוצרות פינות (14, 24, 41, 46, 51, 53, 54, 55, 63). באחת מהן חצובות שתי מערות מגורים (41).
מערות (6, 9, 13, 42, 44, 52, 57, 58). חלקן מערות קבורה (8, 11, 34, 35, 45, 47, 56), אחת (45) נחפרה (חדשות ארכיאולוגיות 121), חלקן טבעיות (13, 42) ואפשר ששימשו למגורים או לצרכים אחרים. סביב מערה אחת (6) פזורת חרסים מהתקופות הברזל 2 וההלניסטית.
תועדו גם שני בורות מים חצובים (10, 18), שני ספלולים (12, 31) ומתקן רבוע, שאפשר ששימש בור (19).
 
האתרים שתועדו מצטרפים לעשרות רבות של מערות קבורה, מערות מגורים, גתות, בורות מים, חציבות ועוד, שתועדו במסגרת סקר ירושלים (קלונר 2001. אתרים 206–217, 265–277, 286–290 ואחרים). חלקם נחפר בשנים האחרונות (חדשות ארכיאולוגיות 111: 85–86, חדשות ארכיאולוגיות 117, חדשות ארכיאולוגיות 119, חדשות ארכיאולוגיות 121).
 
 

 

קלונר ע'. 2001. סקר ירושלים: האזור הצפוני-מזרחי (סקר ארכיאלוגי של ישראל). ירושלים.