2 (נ''צ 194343/530175). מבנה עגול (7 מ' קוטר; איור 2) הבנוי משני נדבכים של אבנים לא מסותתות (0.3–0.6 מ' אורך, 1.5 מ' עובי), שלא נמצאו בו פתחים או מתקנים. סביב המבנה נמצאו ערמות אחדות של אבנים ואבנים ניצבות (אתרים 4–7).
4 (נ''צ 194339/530188). ערמה של אבנים הסדורות בחצי עיגול (1.5 מ' קוטר).
5 (נ''צ 194243/530243). מקבץ של ארבע אבנים, מהן שתיים ניצבות ומשוקעות בקרקע.
6 (נ''צ 194417/530140). מעגל אבנים (1.5 מ' קוטר) בנוי מאבנים לא מסותתות הסדורות בשורה.
7 (נ''צ 194448/530142). קיר (15 מ' אורך) בנוי משורת אבנים לא מסותתות.
8 (נ''צ 194417/530140). קיר (15 מ' אורך) הבנוי משתי שורות אבנים, צמוד למעגל האבנים (אתר 6).
11 (נ''צ 194685/530248). רוגם סגלגל (1.5 × 3.0 מ') בנוי מאבנים לא מסותתות.
12 (נ''צ 192898/529703). מבנה עגול (4 מ' קוטר; 0.5 מ' גובה) הבנוי מאבנים לא מסותתות המונחות ללא סדר מסוים, שהשתמר לגובה שלושה נדבכים.
14 (נ''צ 192887/529714). על מדרון המשתפל למזרח, כ-20 מ' ממערב לאתר 12, נמצא מבנה עגול (4 מ' קוטר), הבנוי מאבנים לא מסותתות, שהשתמר לגובה שלושה נדבכים (0.5 מ' גובה). פתח המבנה (1 מ' רוחב; איור 3) פונה למזרח.
16 (נ''צ 192668/529816). קבר (0.6×1.5 מ') בנוי מאבנים.
17, 18 (נ"צ 192657-9/529878-85). שני רגמים (1.5 × 3.0 מ'; 1.5 × 2.0 מ') בנויים מאבנים גדולות (0.6 מ' אורך), חלקן שטוחות.
19 (נ''צ 194688/530311). ערמת אבנים חצי עגולה (3 מ' קוטר) שהשתמרה לגובה שני נדבכים.
20 (נ''צ 194664/530290). משטח עגול (3 מ' קוטר) בנוי מאבנים שטוחות.
21–23 (נ"צ 194592-603/530282-7). שלוש שורות אבנים (3 מ' אורך) ושורת אבנים דמוית סהר (3 מ' אורך) הנמשכות בכיוון צפון-מזרח–דרום-מערב בניצב לאפיק נחל עפרן; כנראה שרידי מדרגות חקלאיות של מערכת אחת.
24 (נ''צ 194618/530268). רוגם (3 מ' קוטר) שהשתמר לגובה שני נדבכים.
26 (נ''צ 194627/530265). ערמת אבנים (2 מ' קוטר), כנראה שרידי רוגם.
27 (נ''צ 194486/530158). מבנה מעוגל (2.5 מ' קוטר) בנוי מאבנים בינוניות (0.5 מ' אורך) שהשתמר לגובה של נדבך אחד.
28 (נ''צ 194498/530156). מבנה עגול (3 מ' קוטר) הרוס למחצה.
29 (נ''צ 194318/530009). גל אבנים (0.5 × 1.5 מ'), כנראה קבר.
30–32 (נ"צ 194307-17/529984-30011). שלוש ערמות אבנים (1.5 מ' קוטר כל אחת), כנראה קברים.
33 (נ''צ 193680/529703). ערמת אבנים (0.5 × 1.5 מ'), כנראה קבר.
34 (נ''צ 193844/529857). ערמת אבנים עגולה (5 מ' קוטר).
38, 39 (נ''צ 194298-303/529801-3). שתי ערמות אבנים (1.5 מ' קוטר), כנראה קברים.
40 (נ''צ 194268/529760). רוגם (3 מ' קוטר, 0.6 מ' גובה) בנוי מאבנים גדולות (0.6 מ' אורך) שחלקן שטוחות.
41 (נ''צ 194074/529482). שני קברים, גדול (1.0 × 1.5 מ') וקטן (0.6 × 1.0 מ'), הבנויים מאבנים קטנות (0.2 מ' אורך).
42 (נ''צ 193660/529244). מעגל אבנים (2 מ' קוטר) שהשתמר לגובה נדבך אחד, כנראה קבר.
43 (נ''צ 194166/529517). שני מעגלי אבנים (3, 5 מ' קוטר) המחוברים זה לזה.
44 (נ''צ 194206/529516). מעגל אבנים (3 מ' קוטר) על מדרון המשתפל דרומה.
46 (נ''צ 194398/529610). קבר (1 × 2 מ') בנוי משורת אבנים גדולות.
47 (נ''צ 194523/529467). רוגם (1.5 × 4.0 מ') בנוי מאבנים גדולות (0.6 מ' אורך).
48 (נ''צ 194512/529450). רוגם (2 מ' קוטר) בנוי מאבנים גדולות (0.6 מ' אורך).
51 (נ''צ 194227/529364). רוגם (2 מ' קוטר) בנוי מאבנים גדולות (0.6 מ' אורך).
52 (נ''צ 194008/529188). קבר גדול (0.5 × 1.5 מ'; איור 4) ושני קברים קטנים (0.4 × 0.9 מ') הבנויים מאבנים שטוחות לגובה נדבך אחד.
53 (נ''צ 193940/520171). קבר (0.6 × 1.5 מ') שצורתו מעגל אבנים עומדות.
55 (נ''צ 194450/529229). רוגם עגול (3 מ' קוטר) הבנוי מאבנים גדולות (0.6 מ' אורך).
56 (נ''צ 194477/529276). מכלאה (10 מ' קוטר) הבנויה מאבנים קטנות (0.3–0.5 מ' אורך). פתח המכלאה פונה דרומה והיא השתמרה לגובה נדבך אחד.
57 (נ''צ 193823/528614). קבר (1.0 × 0.6 מ') בנוי מאבנים שטוחות, חלקן עומדות.
58 (נ''צ 193999/528405). קו אבנים מתפתל (8 מ' אורך) בנוי מאבנים גדולות מסודרות בנדבך אחד.
59 (נ''צ 193032/527895). משטח אבנים עגול (1.5 מ' קוטר).
60 (נ''צ 193799/527938). רוגם על שפת מצוק (2 מ' קוטר; איור 5) הבנוי לוחות אבן.
61 (נ''צ 192695/528449). מעגל אבנים (1.5 מ' קוטר) בנוי מנדבך של אבנים שטוחות עומדות.
62 (נ''צ 192764/528788). רוגם (2 מ' קוטר, 0.6 מ' גובה) הבנוי מלוחות אבן, שהשתמר לגובה שלושה נדבכים.