F1 (איור 3). על פני השטח במזרח נמצאו אבני שפה של דרך (3.5–4.0 מ' רוחב; איורים 4–7) שחצתה את הערוץ בציר צפון–דרום (כ-100 מ' אורך) והובילה כנראה לבאר מים, שנסקרה בסקר רמת בית שמש (IAA Reports 46:244–245, Site 309.1). בצפון הדרך, לאורך כ-10 מ', הובחנו שלושה שלבי בנייה. בשלב הקדום נתחמה הדרך (כ-4 מ' רוחב) בקירות הבנויים משורת אבני שדה גדולות שהושתתו על סלע האם (W3, כ-9 מ' אורך, 0.5 מ' רוחב, 1.2 מ' גובה השתמרות; W4, כ-6.5 מ' אורך, 0.5 מ' רוחב, 1.5 מ' גובה השתמרות). בין הקירות שכבה (כ-1 מ' גובה) של אבנים קטנות, שביניהן עפר חום-צהוב, ובה חרסים מהתקופה הרומית הקדומה (L15). ממערב לקיר 4 התגלתה מפולת אבנים גדולות (L18). הקיר התמוטט כנראה במהלך השימוש ונעשו בו תיקונים. כ-0.5 מ' ממזרח לו נבנה קיר חדש (W1/1; כ-5 מ' אורך חשיפה, כ-0.5 מ' רוחב, 0.5 מ' גובה השתמרות) שאליו ניגשת רצפת אבנים (L14; כ-0.15 מ' גובה) שהונחה על גבי השכבה הקדומה. בתוך הקיר התגלו חרסים אחדים מהתקופה הרומית הקדומה.

נראה כי שני השלבים הקדומים של הדרך שייכים לתקופה הרומית הקדומה. שכבת עפר מעידה שהדרך הקדומה ננטשה, לא ברור מתי ומדוע.
בשלב השלישי נתחמה הדרך בקירות משתי שורות אבני שדה בינוניות הבולטות עד 0.5 מ' מפני השטח. הקיר המערבי (W1/2; כ-21 מ' אורך חשיפה, כ-1 מ' רוחב, 0.5 מ' גובה השתמרות) נבנה על קיר 1/1, הורחב מעט והתעגל מזרחה בצפונו, והמזרחי (W2; כ-21 מ' אורך חשיפה, כ-0.8 מ' רוחב, 0.25 מ' גובה השתמרות) נבנה בנדבך אחד ממזרח לקיר 3 וסמוך לו. בין הקירות נחשפה שכבת אבנים קטנות (L12; כ-0.1 מ' גובה) ומתחתיה חרסים שחוקים מהתקופות הביזנטית והעות'מאנית. בין שכבה זו לרצפה 14 התגלתה שכבת עפר (כ-0.5 מ' עובי).
 
F2 (איורים 8, 9). ממערב לשטח F1 ובניצב לדרך הובחן קיר שדה. בחתך בדיקה נחשפה דרך שכיוונה מזרח–מערב (כ-150 מ' אורך השתמרות). הדרך נסללה במדרון ופולסה בתחתיתו בעזרת קיר תמך. תשתיתה עשויה משכבת מילוי עפר מהודק מעל מדרגה טבעית של סלע האם ונתחמת מדרום בקיר (W5) שנבנה על סלע האם מאבני שדה גדולות שביניהן מילוי עפר ואבנים קטנות. ראש הקיר בולט ותוחם את הדרך(0.5 מ' גובה מרבי). לא התגלה הקיר התוחם את הדרך מצפון ולא התגלה ממצא מתארך. הקשר בין שתי הדרכים אינו ברור.
מצפון לדרך נמצא שבר של מתקן (איור 10), לא באתרו – אבן גדולה שעל שפתה השתמרו שני קווים חצובים (L24; כ-0.7×1.0 מ').
 
F3 (איורים 11, 12) נחשפו שני מתקנים חצובים בסלע, סמוכים זה לזה, צפוני (L32, כ-1.0×0.5×0.4 מ') ודרומי (L33, כ-1.0×1.0×0.5 מ'). ממערב להם נחפר ריבוע בדיקה. לא התגלו ממצאים.
 
F4 (איורים 13, 14). מתקן משולש חצוב בסלע (L41; כ-1.0×1.0×0.5 מ'), כ-100 מ' ממערב לשטח F3. לא התגלו ממצאים.
כ-200 מ' מצפון-מערב לשטח F4 נחפרה ערמת סיקול מודרנית בעזרת כלי מכני. לא התגלו ממצאים.