בחפירה (100 מ"ר) נחשף המבנה העגול (L2; קוטר 9 מ') הבנוי בתוך ערוץ הנחל, סמוך לטרסות חקלאיות (איורים 3, 4). בצדו המזרחי של המבנה פתח כניסה (1.1 מ' רוחב). בתוך המבנה נמצאו פריטי ביגוד מודרני ומעט חרסי עזה שחורים, מהמחצית הראשונה של המאה הכ' לסה"נ (איור 5). הקיר ההיקפי (W101; רוחב 0.6 מ') בנוי מאבנים שלוקטו ככל הנראה מהנחל. כן נחפרו טרסות אחדות (L4 ,L3) במטרה לאמוד את גודלן. הטרסות בנויות נדבך אחד של אבנים, על הקרקע הטבעית – אדמת לס מעורבת בחלוקי נחל (איור 6).

 
פריטי הלבוש שנמצאו במבנה מעידים על שימוש בן זמננו של בדואים החיים באזור. בתוך מניפת הנחל נבנו טרסות רבות להאטת זרימת המים בעת שיטפון. הטרסות מעידות על חקלאות חורף שטופחה באזור.