השכבה הקדומה. בריבוע B1 נחשף קיר (W120; איורים 3, 4), שנבנה בכיוון צפון–דרום. בקיר נחשפו שלושה נדבכי אבן, השניים התחתונים נבנו באבני גזית ואילו הנדבך העליון נבנה מפן מערבי של אבני שדה בינוניות ופן מזרחי של אבני שדה קטנות יותר. נדבכי יסודות הקיר לא נחשפו בשל מגבלה טכנית. אל הנדבך התחתון של אבני הגזית ניגשת ממערב תשתית או רצפה (L137), עשויה מחול, פחם שברי טיח לבנבן ושברי קנקנים המתוארכים בחלקם לתקופה האומיית. חלקו הצפוני של הקיר שקוע באדמה יותר מהחלק הדרומי, ולכן ראש הקיר נמוך יותר בחלק הצפוני מאשר בחלק הדרומי. כן הובחן כי הקיר נוטה למערב. ממזרח לקיר 120, בריבועים A2 ו-B2, התגלתה אדמה חרסיתית ובה פחות חרסים, ללא שרידי בנייה, ונראה על כן כי שטח זה היה מחוץ לתחום המבנה.

בריבוע C8 נחשף בור אשפה (L116; איור 5), ובו מילוי של חול גס שמעורבים בו שברי קנקני שק, אבני שדה בינוניות ואבני שדה קטנטנות הדומות לחצץ.
בריבוע G6 נחשף קטע רצפה, עשויה מטיח אפרפר (L111; איור 6), המתוארכת כנראה לתקופה האומיית. מתחת לרצפה 111 נחשפה רצפת טיח נוספת (L134), המתוארכת כנראה גם היא לתקופה האומיית, לשלב קדום יותר. בריבוע H7 התגלו רצפות נוספות הדומות לרצפה 111.
 
השכבה המאוחרת. בריבועים H7 ,H6 ,G7 ,G6 התגלו מילויי אדמה (L129 ,L127 ,L125 ,L118 ,L112) ורצפות טיח (L108 ,L106; עובי 0.10–0.15 מ'), המתוארכים לתקופה העבאסית. חלק מהרצפות משופעות לצפון (איור 7).
בריבוע C8, במפלס הגבוה בכמטר אחד מעל בור האשפה מהשכבה הקדומה, נחשפה תשתית אפרפרה של רצפה מהתקופה האסלאמית הקדומה (L119 ,L105; איור 5).
בריבוע B5 נחשפה תשתית (L104; איור 8) עשויה מטיט לבנבן ואבני שדה קטנות; השתמרותה גרועה. נראה כי תשתית זו נחפרה אל תוך קרקע חרסיתית סטרילית (L115); תיארוכה אינו ידוע.
 
הממצא הקרמי בחפירה מתוארך ברובו לתקופה העבאסית ובמקצתו לתקופה האומיית. בנרות החרס שהתגלו בחפירה הובחן כי בשונה מהממצא הקרמי רוב הנרות מתוארכים לתקופה האומיית ומיעוטם מתוארך לתקופה העבאסית.
הממצא הקרמי מהתקופה האומיית כולל פך עשוי מטין חום מעוטר במשיחה בלבן (איור 9: 1), קנקן מטיפוס 'בית שאן' שעל כתפו שרידי משיחה בלבן, המתוארך למאה הח' לסה"נ (איור 9: 2), קנקן עשוי מטין חום ולו שפה גבוהה (איור 9: 3), קנקני שק (איור 9: 4, 5) וקנקן עזה (איור 9: 6).
הממצא הקרמי מהתקופה העבאסית כולל קערה שלה שפה משתפלת החוצה ועליה שרידי זיגוג מפנים (איור 9: 7), קערה שלה שפה פשוטה הנוטה החוצה והיא מזוגגת מפנים ומחוץ בירוק (איור 9: 8), בסיס קערה מזוגגת מפנים בצהוב ועיטור ירוק (איור 9: 9), שפת קערה מטיפוס קרבשניט מעוטרת במשולשים מגולפים (איור 9: 10), שפת קערה גדולה שלה דופן עבה (איור 9: 11), קדרת בישול (איור 9: 12), קדרת בישול קטנה (איור 9: 13), מכסה של קדרת בישול (איור 9: 14), מכסה (איור 9: 15), שפות של פכים ממשפחת Buff Ware (איור 9: 16, 17), בסיס פך ממשפחת Buff Ware (איור 9: 18), שפת פך גדול ממשפחת Buff Ware (איור 9: 19), שבר ידית משולשת של פך ממשפחת Buff Ware (איור 9: 20), קנקן (איור 9: 21) ושבר רעף ועליו חריתה (איור 9: 22), ולפי הצעתו של ג' מזור אפשר שחריתה זו היא תו יוצרים.
הנרות מן התקופה האומיית כוללים שני נרות שומרוניים מטיפוס 32 בבית שאן, שהוכנו בתבנית (איור 10: 1, 2), ותחילת הופעתם בסוף המאה הו' לסה"נ והם ממשיכים ושכיחים בתקופה האומיית (Haddad 2002:74–78, Type 32). בנרות אלה עין הנר דמויית פרסה. בנר האחד (איור 10: 1), התעלה שבין עין הנר לפי הנר מעוטרת במשולש שווה צלעות, שבתוכו נקודה, והוא מחובר בקודקודו למעגל כפול שגם בתוכו יש נקודה בולטת. בנר השני (איור 10: 2) התעלה שבין עין הנר לפי הנר רחבה והיא מעוטרת בדגמי משולשים, וצדי הנר מעוטרים במוטיב צמחי של כפות דקלים. נר נוסף מתקופה זו (איור 10: 3), שלו ידית אחיזה בולטת, מעוטר משני צדיו בעיטור צמחי, כנראה כפות דקל. בדופן הנר ניכרת חלוקה של העיטור, ולכן נראה שגם נר זה שייך לטיפוס 32 בבית שאן. בחפירה התגלו עוד שלושה שברי נרות מהתקופה האומיית (איור 10: 4–6).
הנרות מהתקופה העבאסית כוללים שני נרות תמימים דמויי שקד, להם ידית (איור 11: 1, 2), השכיחים בתקופה העבאסית, האחד מעוטר בדגמים גאומטריים (איור 11: 1) והאחר מעוטר בעיטורים צמחיים (איור 11: 2), וכן נר מעוטר בדגם רשת של ריבועים קטנים (איור 11: 3), המופיע רק בתקופה העבאסית.
 
הממצא האדריכלי בשטח החפירה דל, אך כמות שברי כלי החרס רבה והם מתוארכים לתקופה האסלאמית הקדומה, ובעיקר לתקופה העבאסית (המאות הט'–הי' לסה"נ). תמוה הדבר שבממצא הנרות שכיחים דווקא הנרות מהתקופה האומיית ולא אלה מהתקופה העבאסית. בחפירה התגלו גם שברי כלי זכוכית, המתוארכים ברובם לתקופה העבסית וראשית התקופה הפאטימית (המאות הי'–הי"א לסה"נ). כן התגלו עצמות בעלי חיים וממצא מתכת מועט. נראה כי האתר נמצא בשוליים הצפוניים של אזור התעשייה הנרחב מהתקופה האסלאמית הקדומה שהתגלה באתר.