על מדרגות העיבוד נחפרו שלושה ריבועים (שטחים C ,B ,A), ונחשפו קטעי קירות עד מתחת לבסיסם.

שטח A (איורים 3–5). נחפר ריבוע (4 × 4 מ') משני צדי מדרגה חקלאית (W100; רוחב 0.5–0.8 מ', גובה מרבי 0.55 מ'), שכיוונה צפון–דרום, הבנויה מגיבוב של אבני צור וגיר מקומיות המונחות ללא סדר. כ-0.3 מ' ממערב לה, במורד הזרם ובמפלס נמוך יותר, נחשף קיר נוסף (W102), הבנוי נדבך אחד של אבנים גדולות (0.3 × 0.5 מ', 0.2 מ' גובה). ייתכן שהקיר נועד למתן את עוצמת זרימת המים במורד המדרגה החקלאית ולמנוע התחתרות תחתיה, או שזוהי מדרגה חקלאית קדומה יותר מהמדרגה שמעליה.
שטח B (איורים 6–8). כ-30 מ' מדרום-מערב לשטח A נחפר ריבוע (4 × 5 מ') משני צדי מדרגה חקלאית שכיוונה מזרח–מערב (W101), הנפגשת עם קיר 100 כ-25 מ' למזרח (שטח C). זהו קיר (כ-1.25 מ' גובה מרבי) מדורג לצפון, עם מורד הזרם, שלו חמישה נדבכים של אבנים גדולות ובינוניות (0.25–0.35 מ' גובה כל נדבך, 0.1–0.3 מ' רוחב), רובן אבני צור ומקצתן (הנדבך התחתון) אבני גיר. לקיר פן אחד בלבד, והוא נועד לתמוך במילוי שמאחוריו, המורכב מאדמת לס ומאבנים קטנות.
שטח C (איורים 3, 9). נחפר ריבוע (4 × 4 מ') כ-5 מ' מדרום לשטח A, בנקודת המפגש של שתי המדרגות החקלאיות (W101 ,W100). המדרגה (כ-1.3 מ' רוחב מרבי, כ-0.6 מ' גובה מרבי) בנויה מגיבוב של אבני שדה במגוון גדלים ללא כל סדר. בסיסו של קיר 101 נמוך בכ-0.1 מ' מבסיסו של קיר 100, שנבנה כנראה מאוחר יותר וניגש אל קיר 101.
 
נמצאו רק חרסים אחדים על פני השטח, שלא נאספו. מהקרבה לח' בליעס אפשר להניח שהמדרגות החקלאיות שנבדקו הן חלק מהמערך החקלאי של החווה הסמוכה, הפרוס בוואדיות הסמוכים. לפיכך דומה שיש לתארכן לסוף התקופה הביזנטית ולתחילת התקופה האסלאמית הקדומה. המדרגות שנבדקו נבנו על קרקע הלס, שהורבדה באפיק טרם בנייתן. נלקחו דגימות קרקע מתחת למדרגות, מעליהן ומתוכן, שתשמשנה לבדיקות תיארוך (פחמן-14, OSL), הרכב ומרקם הקרקע (גרנולומטריה), ואלה תספקנה נתונים על מועד בנייתן.