ברוב שטח הסקר נמצא ממצא אקראי של כלי חרס מהתקופות הביזנטית והעות'מאנית. לא נתגלו אתרי עתיקות בשטח היער שנסקר.