הקבר (0.90 X 2.55 מ', 0.8 מ' גובה) נחצב בקירטון בציר כללי צפון-מערב-דרום-מזרח. החלק הדרומי-מזרחי של תקרתו נפגע בעבודות הפיתוח. פתח הקבר נמצא בצפון, סגור בשלוש אבני קירטון מסותתות. בתוך הקבר התגלו ארון קבורה (0.55 X 1.55 מ', 0.4 מ' גובה; איור 1) ומכסהו מעופרת מן התקופה הרומית. מצב השתמרותו של הארון לא טוב – חלקים ממנו התפוררו, בעיקר התחתית. הארון עוטר במוטיבים מן המיתולוגיה היוונית-רומית, בהם מוטיב מרכזי המתאר לוחם מכונף הנלחם באריה (הרקולס והאריה מנימה? איור 2), עיטורי כוכב בן שמונה קרניים ורוזטות. בתוך הארון נתגלו עצמות אישה שגילה 20-17 שנים. על מכסה הארון התגלה בקבוק זכוכית תמים דמוי פמוט מן התקופה הרומית (המאה הג' לסה"נ).