נפתחו ארבעה ריבועים בראש התל. התגלתה פינתו הדרומית-מזרחית של מבנה מימי המנדט הבריטי או משלהי התקופה העות'מאנית ונחשף קיר החצר שהקיפה אותו. בפינת קיר המבנה שולב פריט ארכיטקטוני משיש בשימוש משני. כמה מקטרות מן התקופה העות'מאנית נמצאו בשכבה שלתוכה נבנה המבנה. כן התגלו תעלה ובור ספיגה(?) וטבון לבישול בצורת הספרה  8  (איור 1). נמצאה כותרת קטנה מאבן, כנראה של רגל שולחן או מזבח, המעידה אולי על קיומה של כנסייה, שלא התגלתה. בתוך שכבת אדמה אפורה, שמתחת לשכבה מן התקופה הע'ותמאנית, התגלו שברי כלי חרס מהתקופה הביזנטית.

 

שני בתי קברות מן התקופה הביזנטית התגלו באתר. האחד בראש הגבעה ובו קברי ארגז שלהם גג גמלוני מלוחות אבן והשני במזרח התל ובו קברי ארגז שלהם גג שטוח מלוחות אבן. סמוך לשני בתי הקברות נמצא ריכוז של הרבה שברי קנקני עזה מהמאות הה'-הז' לסה"נ שמצביע אולי על קיומו של בית יוצר. בראש הגבעה התגלו כמה בורות מים פעמוניים שתיארוכם אינו ידוע וששופצו  בימינו. למרגלות הגבעה, ממזרח, התגלתה באר שהפיר שלה בנוי מאבני כורכר; תאריכה אינו ברור.