בשטח של כ-60 דונם (רשיון מס' 103/2000-G*; נ"צ רי"ח 19666-746/66228-848; רי"י 14666-746/16228-848) תועדו בורות מים, גת, מדרגות עיבוד וגלי אבנים.