בשטח הסקר (רשיון מס' 96/2000-G*; נ"צ רי"ח 1998-2008/6432-8; רי"י  1498-508/1432-8; מתחם בוכמן; כ-700 דונם) תועדו שתי פזורות של כלי צור מהתקופות הניאוליתית הקדם-קרמית א' וב', וכן גתות, חציבות, מדרגות עיבוד, גלי אבנים וספלולים. בחלק המערבי של השטח הנסקר, במדרון גבעה נמוכה, תועדו שרידי יישוב (150 X 200 מ'), בהם שרידי מבנים ומתקנים; בשטח זה לוקטו שברי כלי חרס מהתקופות הרומית והביזנטית. בשוליים המערביים והדרומיים של השטח תועדו קטעי קיר (1.5 מ' רוחב) שהקיף כנראה את היישוב. סביב שרידי היישוב תועדו בורות מים, גתות וקברים חצובים.