בחתך המערבי של התעלה שנחפרה בסלע הקרטון, התגלתה קבוצה של כלי חרס (רובם שברים) הכוללת: קערה שטוחה (איור 1: 1), קערה עמוקה (איור 1: 2), קערות מזוות (איור 1: 3, 4) שלאחת מהן בסיס חצוצרה, חלק עליון של פכית (איור 1: 6) וחלק תחתון של קנקן גדול (איור 1: 7) ובתוכו פכית גלילית תמימה (איור 1: 5). הכלים מתוארכים לתקופת הב"ת 2 וריכוזם מעיד על קבורה במקום. לא התגלו עצמות וניכר שהמקום נפגע בעבר.

 

במרחק של 20 מ' דרומה, בהמשך חתך התעלה, התגלה שקע חצוב בסלע (1 X 1 מ') ובו מילוי אדמה שהכילה מעט שברי כלי חרס מתקופת הב"ת 2 וכן מעט עצמות בתפזורת. השקע ותכולתו מרמזים אולי על קיומה של מערה בתוך החתך המערבי של התעלה.