גיליון 135 לשנת 2023

  • בניאס

  • בניאס אניה קליינר ויעל גורין-רוזן [31/01/2023] (דוח סופי)
  • טבריה

  • טבריה אורן גוטפלד, מיכל הבר וטל רוגובסקי [15/01/2023] (דוח ראשוני)
  • יבנה ים

  • יבנה ים רות שחק-גרוס [01/02/2023] (דוח סופי)
  • לגיו, כפר עותנאי

  • לגיו – 2019 מתיו ג' אדמס, יותם טפר וסוזן ל' כהן [22/01/2023] (דוח ראשוני)
  • נתיב העשרה

  • נתיב העשרה יעל עבאדי-רייס [05/02/2023] (דוח ראשוני)

זכויות היוצרים על מפות הבסיס © המרכז למיפוי ישראל