גיליון 134 לשנת 2022

  • נוב

  • תל נוב חיים ממליה [11/01/2022] (דוח סופי)
  • ראש זוהר

  • מעלה ראש זוהר אבישי לוי-חברוני ודוידה אייזנברג-דגן [02/01/2022] (דוח סופי)