רשימת הגיליונות מחולקת לגיליונות אלקטרוניים וגיליונות מודפסים.

הגיליון האלקטרוני הראשון - 116 (2004) הוא גם הגיליון המודפס האחרון. לנוחות השימוש מספרי הגיליונות האלקטרוניים ממשיכים את רצף המספרים של הגיליונת המודפסים. לכל שנה קלנדרית מספר גיליון אלקטרוני; כך גיליון 116 הוא לשנת 2004, גיליון 117 לשנת 2005 וכן הלאה.

ברשימת הגיליונות המודפסים מופיעים רשימת הדוחות ושמות המחברים בלבד בכל גיליון. את הדוח עצמו יש לחפש בגיליון המודפס. אנו מקווים כי בעתיד יועלו לאתר גם תכני הדוחות בגיליונות המודפסים.